Podsumowanie zasad przechowywania danych

Niniejsze podsumowanie wymienia domyślne kategorie kontekstów i cele przechowywania danych. Niektóre obszary platformy mogą zawierać bardziej szczegółowe kategorie i cele niż te wymienione.

Strona

Kategoria

Edukacja

Powód

Szkolenia

Celem strony jest przeprowadzanie szkoleń on-line przez Wielkopolską Izbę Lekarską

Okres przechowywania
Bez okresu przechowywania
Podstawa prawna
Kontrakt (GDPR Art. 6.1(b)) Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract
Sensitive personal data processing reasons
Explicit consent (GDPR Art. 9.2(a)) The data subject has given explicit consent to the processing of those personal data for one or more specified purposes, except where Union or Member State law provide that the prohibition referred to in paragraph 1 of GDPR Article 9 may not be lifted by the data subject

Użytkownicy

Kategoria

Edukacja

Powód

Szkolenia

Celem strony jest przeprowadzanie szkoleń on-line przez Wielkopolską Izbę Lekarską

Okres przechowywania
Bez okresu przechowywania
Podstawa prawna
Kontrakt (GDPR Art. 6.1(b)) Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract
Sensitive personal data processing reasons
Explicit consent (GDPR Art. 9.2(a)) The data subject has given explicit consent to the processing of those personal data for one or more specified purposes, except where Union or Member State law provide that the prohibition referred to in paragraph 1 of GDPR Article 9 may not be lifted by the data subject

Kategorie kursu

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Kursy

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Moduły aktywności

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania

Bloki

Powód

Okres przechowywania
Nie określono okresu przechowywania