List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności i plików cookies Privacy policy All users
Regulamin korzystania z platformy e-learningowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Site policy All users

Summary

Przed rozpoczęciem korzystania z platformy e-learningowej zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i plików cookies.

Full policy

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i plików cookies Użytkowników w ramach korzystania ze stron internetowych Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Korzystanie ze stron internetowych jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o zapoznaniu się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i o jej akceptacji.

Dane osobowe:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wielkopolska Izba Lekarska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51, którą reprezentuje Prezes.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych– Katarzyna Michalska admin@wil.org.pl.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy, firmy wspierające obsługę informatyczną, podmioty, z których usług korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Wszyscy nasi partnerzy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO.

Nie podejmujemy wobec Pani/Pana decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływały.

Korzystamy z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących. Informacje, o których mowa, to, w szczególności:

 • adres IP,
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Pani/Pan korzysta,
 • przeglądane postronny,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego Pani/Pan przechodzi do naszej strony,
 • przedział wieku, w którym się Pani/Pan znajduje,
 • Pani/Pana płeć,
 • Pani/Pana przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • Pani/Pana zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Pliki cookies i inne technologie śledzące:

Wszystkie strony zarządzane przez Wielkopolską Izbę Lekarską wykorzystują pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Więcej o plikach cookies tutaj https://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Korzystając z naszych stron z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookies, wyraża Pani/Pan zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zawsze może Pani/Pan zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdzie Pani/Pan wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.

Google Analytics:

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Pani/Pana korzystaniu z naszych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dane o użytkownikach i zdarzeniach nie wygasają automatycznie. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:

 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Pani/Pan korzysta,
 • podstrony, jakie Pani/Pan przegląda w ramach naszego serwisu,
 • czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami w ramach naszego serwisu,
 • źródło, z którego Pani/Pan przechodzi do naszego serwisu,
 • raporty demograficzne i zainteresowań,
 • user-ID,
 • przedział wieku, w którym się Pan/Pani znajduje,
 • płeć,
 • przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 • zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics.

Szczegóły związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Treści z serwisów zewnętrznych:

Osadzamy na stronach treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube. W związku z tym, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube.

Odtwarzając wideo lub zapoznając się z innym osadzonym materiałem, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli Pani/Pan nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Pani/Pana adresem IP) jest przez Pani/Pana przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Zachęcamy do zapoznania się politykami prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli Pani/Pan nie chce, aby usługodawcy przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na naszej stronie internetowej bezpośrednio Pani/Pana profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musi się Pani/Pan wylogować z tego serwisu.

Pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, więc jeżeli Pani/Pan nie chce, by do tego doszło, prosimy powstrzymać się od oglądania filmu.

Narzędzia społecznościowe:

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Pani/Pana przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Pani/Pana przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Pani/Pana przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiada Pani/Pan profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Pani/Pana adresem IP) jest przez Pani/Pana przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli Pani/Pan zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Pani/Pana profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyje Pani/Pan danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Pani/Pana kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Pani/Pana prawa w tym

zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:


Summary

Przed rozpoczęciem korzystania z platformy e-learningowej zaakceptuj nasz Regulamin korzystania z platformy e-learningowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Full policy

§ 1 Definicje

1. Administrator – Administratorem platformy e-learningowej jest Wielkopolska Izba Lekarska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51,
2. Platforma e-learningowa – ogół systemu (infrastruktura wraz z oprogramowaniem), służący do nauki w trybie online, przeznaczony do świadczenia usługi e-learningowej na rzecz lekarzy i lekarzy dentystów (w tym lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego) oraz innych grup zawodowych, dla których ofertę szkoleniową przygotuje Wielkopolska Izba Lekarska lub jej partnerzy,
3. Usługa e-learningowa (kurs) - usługa polegająca na udostępnieniu instancji w domenie platformy e-learningowej związana z doskonaleniem zawodowym, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i nabywaniem nowych umiejętności,
4. Użytkownik – osoba posiadająca konto umożliwiające korzystanie z platformy e-learningowej,
5. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny, niepowtarzalny identyfikator Użytkownika,
6. Hasło – ciąg znaków nadawany przez Administratora lub generowany przez platformę elearningową w procesie odzyskiwania hasła.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług e-learningowych oraz zasady korzystania z platformy e-learningowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej funkcjonującej pod adresem kursy.wil.org.pl wraz z dostępnymi na niej informacjami. Regulamin określa także prawa i obowiązki Użytkowników,
2. Korzystając z platformy e-learningowej, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki regulaminu oraz polityki prywatności.

§ 3 Dostęp do platformy e-learningowej oraz usług e-learningowych

1. Warunkiem utworzenia konta Użytkownika na platformie e-learningowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej jest posiadanie aktywnego konta e-mail,
2. Użytkownicy posiadający konto w platformie e-learningowej wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej na wskazany przy rejestracji adres,
3. Założenie konta Użytkownika odbywa się za pośrednictwem Administratora, na podstawie danych zawartych w odrębnym formularzu zgłoszeniowym lub na podstawie odrębnego zgłoszenia złożonego do Ośrodka Doskonalenia Zawodowego lub do innej komórki organizacyjnej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, bądź też jej partnera,
4. Przy pierwszym zalogowaniu do platformy e-learningowej zalecana się zmianę hasła Użytkownika,
5. Jeśli dana usługa e-learningowa wymaga dokonania płatności przez Użytkownika, wówczas dane dostępowe do platformy są udostępniane dopiero po zaksięgowaniu płatności na wskazanym przez Wielkopolską Izbę Lekarską koncie,
6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania jedynie ze swoich danych dostępowych,
7. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony otrzymanych danych dostępowych oraz nieudostępniania ich osobom postronnym,
8. Dostęp do platformy e-learningowej oraz usług e-learningowych odbywa się jedynie na zasadach ustalonych przez Administratora, w określonych przedziałach czasowych,
9. Warunkiem korzystania z usług e-learningowych jest posiadanie przez Użytkownika łącza dostępowego do Internetu o szybkości zapewniającej odpowiednią jakość transmisji.

§ 4 Korzystanie z platformy e-learningowej

1. Użytkownik zobowiązany jest do podejmowania jedynie tych działań za pomocą platformy, co do których uzyskał uprawnienie od Administratora,
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści, które publikuje i udostępnia z wykorzystaniem platformy e-learningowej,
3. Użytkownik ma zakaz pobierania, powielania i udostępniania jakichkolwiek treści lub publikacji, do których dostęp uzyskał za pomocą platformy e-learningowej. Wyjątkiem jest sytuacja, w której w warunkach udziału w kursie wskazano, że Użytkownicy otrzymają materiały z kursu za pośrednictwem Administratora,
4. Jeśli warunkiem ukończenia usługi e-learningowej jest wypełnienie testu bądź innego rodzaju zaliczenia, Użytkownik ma bezwzględny zakaz udostępniania jego treści osobom trzecim,
5. Zabrania się wykorzystywania platformy e-learningowej do: a. działań niezgodnych z prawem b. działania na szkodę Wielkopolskiej Izby Lekarskiej lub innych Użytkowników korzystających z usług e-learningowych bądź jej partnerów c. świadczenia usług komercyjnych niezgodnych z zakresem przeznaczenia platformy elearningowej,
6. Zabrania się umieszczania na platformie e-learningowej materiałów i treści, które:
a. powodują nadmierne obciążenie systemu (np. poprzez błędy programistyczne)
b. naruszają stabilność bądź bezpieczeństwo platformy e-learningowej
c. naruszają godność pozostałych użytkowników platformy i działają na ich szkodę,
7. Właścicielem treści zamieszczonych na platformie e-learningowej jest Wielkopolska Izba Lekarska lub jej podwykonawcy, którzy w jej imieniu publikują treści na mocy stosownych umów i oświadczeń,
8. Wielkopolska Izba Lekarska zobowiązana jest do udostępniania treści zweryfikowanych naukowo i o potwierdzonym poziomie merytorycznym, których jest właścicielem, bądź właścicielami tych treści są podwykonawcy usług Wielkopolskiej Izby Lekarskiej działający w jej imieniu lub jej partnerzy,
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z korzystania przez Użytkownika z łącza dostępowego do Internetu o szybkości nie zapewniającej odpowiedniej jakości transmisji.

§ 5 Obowiązki Administratora

1. Wielkopolska Izba Lekarska administruje platformą e-learningową zachowując zasady należytej staranności,
2. Administrator jest zobowiązany do obsługi technicznej platformy e-learningowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz ciągłości usług,
3. Administrator jest zobowiązany do aktualizowania oprogramowania platformy elearningowej w celu zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania bez konieczności informowania o tym Użytkowników, w związku z czym zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania,
4. Wyłączenie odpowiedzialności Administratora w zakresie zapewnienia ciągłości usług jest możliwe w wyniku wystąpienia zdarzeń od niego niezależnych takich jak np. awarie w zakresie transmisji sygnału internetowego, awarie techniczne podwykonawców usług niezwiązanych bezpośrednio z Wielkopolską Izbą Lekarską,
5. Wszystkie zgłoszenia o nieprawidłowym funkcjonowaniu platformy e-learningowej winny być niezwłocznie kierowane na adres mailowy odz@wil.org.pl,
6. Administrator ma obowiązek przeprowadzić czynności naprawcze w ciągu 24 godzin od chwili wystąpienia zdarzenia, a w przypadku braku takiej możliwości jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Użytkowników i wyznaczenia szacunkowego terminu zakończenia prac naprawczych.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych 

1. Realizując usługi e-learningowe może dochodzić do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, takich jak imiona i nazwiska, dane kontaktowe czy też innych danych niezbędnych do realizacji usług e-learningowych, związanych z ich rozliczeniem, zaliczeniem lub archiwizacją,
2. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Izba Lekarska z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51, którą reprezentuje Prezes,
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Katarzynę Michalską – admin@wil.org.pl,
4. Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie usług e-learningowych wynikających z przepisów prawa oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w przypadku pozostałych usług e-learningowych,
5. Dane osobowe przechowywane są w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Wielkopolskiej Izby Lekarskiej,
6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy wspierające obsługę informatyczną oraz świadczące usługi archiwizacyjne,
7. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,
11. Administrator podejmuje czynności związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, tj. o profilowaniu, w celu przesyłania informacji do skonkretyzowanych specjalności lekarskich, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Wielkopolska Izba Lekarska może po uprzednim poinformowaniu o postępowaniu niezgodnym z jego zapisami, odstąpić od zakończenia realizacji usługi e-learningowej na rzecz Użytkownika i odmówić wydania stosownych certyfikatów, wpisów lub zaświadczeń,
2. W przypadku, kiedy doszło do naruszenia regulaminu, o którym mowa w punkcie wyżej, a usługa e-learningowa była płatna, Wielkopolska Izba Lekarska ma prawo odmówić zwrotu wpłaconych środków przez Użytkownika,
3. Wielkopolska Izba Lekarska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany Regulaminu obowiązują z chwilą opublikowania ich na stronie wil.org.pl